Рейтинг закладів вищої освіти України за Індексом прозорості антикорупційної політики (ІПАП-2017)

Місце Назва ЗВО СУМА балів Рівень прозорості, %
1 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 24,25 83,62
2 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 20,50 70,69
3 Черкаський державний технологічний університет 20,25 69,83
4 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 20,00 68,97
5 Тернопільський національний економічний університет 19,25 66,38
6 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 18,75 64,66
7 Одеський національний медичний університет 18,50 63,79
 8-10 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 18,25 62,93
 8-10 Національний фармацевтичний університет 18,25 62,93
 8-10 Приазовський державний технічний університет 18,25 62,93
11 Українська медична стоматологічна академія 18,00 62,07
 12-13 Миколаївський національний аграрний університет 17,75 61,21
 12-13 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 17,75 61,21
14 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 17,50 60,34
15 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 17,25 59,48
16 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 17,00 58,62
 17-18 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 16,75 57,76
 17-18 Одеська національна академія харчових технологій 16,75 57,76
19-20 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 16,25 56,03
19-20 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 16,25 56,03
21-22 Вінницький національний технічний університет 16,00 55,17
21-22 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 16,00 55,17
 23-24 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 15,75 54,31
 23-24 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 15,75 54,31
25-26 Криворізький національний університет 15,25 52,59
25-26 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 15,25 52,59
27 Національний лісотехнічний університет України 15,00 51,72
28-29 Луцький національний технічний університет 14,75 50,86
28-29 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 14,75 50,86
30-34 Глухівський національний педагогічний університет 14,50 50,00
30-34 Національний університет “Острозька академія” 14,50 50,00
30-34 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 14,50 50,00
30-34 Сумський державний університет 14,50 50,00
30-34 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 14,50 50,00
35-38 Національний гірничий університет 14,25 49,14
35-38 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 14,25 49,14
35-38 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 14,25 49,14
35-38 Українська інженерно-педагогічна академія 14,25 49,14
39-41 Буковинський державний медичний університет 14,00 48,28
39-41 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 14,00 48,28
39-41 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 14,00 48,28
42-45 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 13,75 47,41
42-45 Мукачівський державний університет 13,75 47,41
42-45 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 13,75 47,41
42-45 Ужгородський національний університет 13,75 47,41
46-55 Донбаський державний педагогічний університет 13,50 46,55
46-55 Запорізький національний технічний університет 13,50 46,55
46-55 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 13,50 46,55
46-55 Львівський інститут економіки і туризму 13,50 46,55
46-55 Національний університет “Одеська морська академія” 13,50 46,55
46-55 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 13,50 46,55
46-55 Таврійський державний агротехнологічний університет 13,50 46,55
46-55 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 13,50 46,55
46-55 Херсонський державний університет 13,50 46,55
46-55 Хмельницький національний університет 13,50 46,55
56 Львівський державний університет фізичної культури 13,25 45,69
57-60 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 13,00 44,83
57-60 Національний університет “Львівська політехніка” 13,00 44,83
57-60 Одеський державний аграрний університет 13,00 44,83
57-60 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 13,00 44,83
61-62 Вінницький національний аграрний університет 12,75 43,97
61-62 Львівський національний аграрний університет 12,75 43,97
63 Дніпровський (Дніпродзержинський) державний технічний університет 12,50 43,10
64-65 Кам’янець-Подільський національний університет 12,25 42,24
64-65 Харківський державний університет харчування та торгівлі 12,25 42,24
66-69 Білоцерківський національний аграрний університет 12,00 41,38
66-69 Мелітопольський державний педагогічний університет 12,00 41,38
66-69 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 12,00 41,38
66-69 Чорноморський державний університет імені Петра Могили 12,00 41,38
70-71 Державний університет телекомунікацій 11,75 40,52
70-71 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 11,75 40,52
72-75 Бердянський державний педагогічний університет 11,50 39,66
72-75 ДВНЗ “Університет банківської справи” НБУ 11,50 39,66
72-75 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 11,50 39,66
72-75 Центральноукраїнський національний технічний університет 11,50 39,66
76 Чернігівський національний технологічний університет 11,00 37,93
77-81 Київський національний університет будівництва і архітектури 10,50 36,21
77-81 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 10,50 36,21
77-81 Національний авіаційний університет 10,50 36,21
77-81 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 10,50 36,21
77-81 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 10,50 36,21
82-84 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 10,25 35,34
82-84 Національний університет біоресурсів і природокористування України 10,25 35,34
82-84 Український державний університет залізничного транспорту 10,25 35,34
85 Київський національний лінгвістичний університет 10,00 34,48
86-87 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 9,75 33,62
86-87 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 9,75 33,62
88-89 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 9,50 32,76
88-89 Уманський національний університет садівництва 9,50 32,76
90-91 Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 9,25 31,90
90-91 Полтавський університет економіки і торгівлі 9,25 31,90
92-93 Донецький державний університет управління 8,25 28,45
92-93 Харківський національний університет радіоелектроніки 8,25 28,45
94 Одеський національний політехнічний університет 8,00 27,59
95-98 Донбаська державна машинобудівна академія 7,25 25,00
95-98 Донецький національний університет імені Василя Стуса 7,25 25,00
95-98 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 7,25 25,00
95-98 Одеський національний морський університет 7,25 25,00
99-100 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 7,00 24,14
99-100 Національний університет водного господарства та природокористування 7,00 24,14
101 Донбаський державний технічний університет 6,75 23,28
102-103 Харківська державна академія культури 6,50 22,41
102-103 Харківський національний університет будівництва та архітектури 6,50 22,41
104-106 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 6,00 20,69
104-106 Одеський національний економічний університет 6,00 20,69
104-106 Харківський національний медичний університет 6,00 20,69
107 Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” 5,75 19,83
108-110 Класичний приватний університет 5,50 18,97
108-110 Подільський державний аграрно-технічний університет 5,50 18,97
108-110 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 5,50 18,97
111-112 Запорізька державна інженерна академія 5,25 18,10
111-112 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 5,25 18,10
113-114 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 5,00 17,24
113-114 Житомирський державний технологічний університет 5,00 17,24
115-117 Запорізький державний медичний університет 4,75 16,38
115-117 Національна академія державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 4,75 16,38
115-117 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 4,75 16,38
118-119 Державний університет інфраструктури та технологій 4,25 14,66
118-119 Донецький національний технічний університет 4,25 14,66
120-121 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 4,00 13,79
120-121 Національна металургійна академія України 4,00 13,79
122-123 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 3,75 12,93
122-123 Університет сучасних знань 3,75 12,93
124 Київський національний університет технологій та дизайну 3,25 11,21
125-127 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 3,00 10,34
125-127 Харківська державна академія фізичної культури 3,00 10,34
125-127 Херсонський державний аграрний університет 3,00 10,34
128-129 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 2,75 9,48
128-129 Херсонський національний технічний університет 2,75 9,48
130-132 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 2,50 8,62
130-132 Національний транспортний університет 2,50 8,62
130-132 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 2,50 8,62
133-135 Національна академія статистики, обліку та аудиту 2,25 7,76
133-135 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 2,25 7,76
133-135 Сумський національний аграрний університет 2,25 7,76
136-147 Житомирський державний університет імені Івана Франка 2,00 6,90
136-147 Запорізький національний університет 2,00 6,90
136-147 Івано-Франківський національний медичний університет 2,00 6,90
136-147 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 2,00 6,90
136-147 Луганський державний медичний університет 2,00 6,90
136-147 Маріупольський державний університет 2,00 6,90
136-147 Національна академія управління при Президентові України 2,00 6,90
136-147 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 2,00 6,90
136-147 Національний університет харчових технологій 2,00 6,90
136-147 Національний університет цивільного захисту України 2,00 6,90
136-147 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 2,00 6,90
136-147 Херсонська державна морська академія 2,00 6,90
148-151 Міжнародний науково-технічний університет імені ак. Юрія Бугая 1,50 5,17
148-151 Рівненський державний гуманітарний університет 1,50 5,17
148-151 Університет митної справи та фінансів 1,50 5,17
148-151 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 1,50 5,17
152-155 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 1,00 3,45
152-155 Київський університет імені Бориса Грінченка 1,00 3,45
152-155 Львівський торговельно-економічний університет 1,00 3,45
152-155 Полтавська державна аграрна академія 1,00 3,45
156-157 Луганський національний аграрний університет 0,75 2,59
156-157 Приватний вищий навчальний заклад “Київський міжнародний університет” 0,75 2,59
158-159 Львівська національна академія мистецтв 0,50 1,72
158-159 Одеська державна академія будівництва та архітектури 0,50 1,72
160-165 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 0,00 0,00
160-165 Європейський університет 0,00 0,00
160-165 Житомирський національний агроекологічний університет 0,00 0,00
160-165 Київський університет права Національної академії наук України 0,00 0,00
160-165 Університет економіки та права “КРОК” 0,00 0,00
160-165 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 0,00 0,00

 

Університети, які не надали відповіді на запити про доступ до публічної інформації

1 Академія адвокатури України
2 Академія муніципального управління
3 Академія праці, соціальних відносин і туризму
4 Буковинський державний фінансово-економічний університет
5 Дніпропетровська медична академія
6 Дніпропетровський гуманітарний університет
7 Донбаська національна академія будівництва і архітектури
8 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
9 Інститут підприємництва “Стратегія”
10 Київський медичний університет УАНБ
11 Київський національний торговельно-економічний університет
12 Київський національний університет культури і мистецтв
13 Київський університет туризму, економіки і права
14 Класичний приватний університет
15 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
16 Львівський національний університет імені Івана Франка
17 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ак. С. Дем’янчука
18 Міжнародний університет фінансів
19 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
20 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
21 Національний університет “Києво-Могилянська академія”
22 Національний університет “Одеська юридична академія”
23 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
24 Одеський державний екологічний університет
25 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
26 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
27 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
28 Українська академія банківської справи Національного банку України
29 Українська академія друкарства
30 Український державний хіміко-технологічний університет
31 Університет державної фіскальної служби України
32 Університет імені Альфреда Нобеля
33 Харківська державна зооветеринарна академія
34 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського
35 Харківський національний університет міського господарства
36 Хмельницький університет управління та права
37 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка