Вівторок, 4 Жовтня, 2022

Регіональний центр євроінтеграційних проектів

це громадське об’єднання, яке проводить системний і незалежний моніторинг процесів євроінтеграції на регіональному рівні та здійснює реалізацію євроінтеграційних проектів в освітній, науковій, соціальній та інших сферах життя суспільства.

Мета

сприяння євроінтеграційними процесам у регіоні, їх моніторинг та реалізація проектів,  спрямованих на побудову конкурентоздатної економіки, європейського рівня життя, забезпечення реалізації демократичних цінностей й верховенства права

Стратегічні напрями

реалізація проектів, спрямованих на сприяння реалізації регіональної політики у сфері євроінтеграції;  сприяння у захисті прав і свобод громадян України та здійснення заходів щодо побудови демократичного суспільства та участі у цьому усіх верств населення (молоді, жінок, меншин); діяльність у сфері підтримки підприємництва в регіоні; реалізація проектів антикорупційного комплаєнс в освіті та бізнесі та моніторингові програми спрямовані на забезпечення прозорості влади; розвиток громадянської активності молоді та компетенцій управління соціальними проектами

Візія

Реалізація стратегії розвитку ГО “РЦЄП” дасть змогу стати лідером громадянського суспільства на Рівненщині у контексті моніторингу євроінтеграційних процесів та реалізації євроінтеграційних проектів. ГО «РЦЄП» у майбутньому – це потужна організація з розгалуженою мережею представництв у громадах Рівненщини, що об’єднуватиме громадські ініціативи соціальноактивних людей регіону. Сталість розвитку організації забезпечуватиметься активною участю у програмах розвитку громадянського суспільства у контексті реалізації угоди про асоціацію України з ЄС, розвитком людського потенціалу ГО “РЦЄП” за допомогою підвищення кваліфікації наявних і залучення нових членів організації.

З метою ефективної реалізації потенціалу організації та для здійснення координації у напрямку моніторингу євроінтеграційних процесів ми плануємо інтегруватися у структуру загальнонаціонального або міжнародного масштабу.

Наша команда

складається з фахівців з проектного менеджменту, фінансових аналітиків, науковців, освітян, які мають високі професійні компетенції з управління європроектами, проведення соціологічних і наукових досліджень, бізнес-освіти, а також мають досвід реалізації громадських ініціатив.

Ми відриті для співпраці

для усіх, хто небайдужий до майбутнього нашої країни, і готовий поділитися своїми знаннями, уміннями або часом для ініціювання, розроблення і реалізації проектів, спрямованих на прискорення інтеграції України до євроспільноти.

Ми будемо вдячні благодійникам за підтримку наших проектів та ініціатив.

Відвідайте нас за адресою: Чорновола, 41а, Рівне.

Підтримайте наші ініціативи та проекти!

Отримувач платежу – ГО « Регіональний центр євроінтеграційних проектів »
р/р  26008054712426
в ПАТ КБ “Приватбанк”, Рівненська філія
ЄДРПОУ/ДРФО 39291240,
МФО 333391
Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога на провадження статутної діяльності від (прізвище, ім’я, по батькові)