ГО РЦЄП бере активну участь у розробленні Програми розвитку малого і середнього підприємництва Рівного на 2018-2019 роки

ГО РЦЄП надала виконкому Рівненської міської ради пакет пропозицій (9 заходів) з до проекту Програми розвитку МСБ Рівного на 2018-2019 роки

0
1047
переглядів
entrepreneurship word cloud concept isolated on white

ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів» одним із основних завдань статутної діяльності має підтримку розвитку підприємництва в регіоні. ГО РЦЄП від початку свого створення активно долучається до реалізації ініціатив з розвитку підприємництва.

Упродовж останніх 3-років спільно з Управлінням економіки виконкому м. Рівне, Національним університетом водного господарства та природокористування та іншими партнерами були проведені міжнародні конференції, круглі столи, семінари та тренінги.

Фахівці нашої організації проаналізували досвід підтримки малого і середнього бізнесу багатьох міст України і Європейського Союзу, а також проект ЗУ «Про розвиток та  державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та напрацювали пропозиції щодо розвитку підприємництва в м. Рівне.

Пропозиції до Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Рівному на 2018-2019 роки.

№ з/п Назва і зміст заходу Виконавці Термін виконання Джерела фінан-сування Обсяг фінан-сування (тис. грн.)
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Школа менеджменту для підприєм­ців (серія тренінгів на теми: плану­вання розвитку бізнесу; набір та мо­тивація персоналу; фінансовий та податковий менеджмент; управління проектами; залучення коштів для біз­несу, співпраця з іноземними парт­нерами) Управління економіки, Бізнес-школи та громад­ські організа­ції регіону з необхідним кадровим потенціалом Квітень-червень Квітень-червень Міський бюджет 40000
2. Літня школа для старшокласників «Я буду підприємцем» Управління економіки, Бізнес-школи та громад­ські організа­ції регіону з необхідним кадровим потенціалом червень червень Міський бюджет, інші джерела 30000
3. Воркшоп для студентів та випускників університетів Рівненщини «Мій перший бізнес» Управління економіки, Бізнес-школи та громад­ські організа­ції регіону з необхідним кадровим потенціалом травень   Міський бюджет, інші джерела 12000
4. Створення бізнес-інкубатора для розвитку інноваційного бізнесу Управління економіки, ВНЗ, громадські організації   Лютий-грудень Міський бюджет, міжнародні донори 600000
5. Семінар «Прозорість у бізнесі та запровадження комплаєнс як передумови виходу на ринки ЄС» Управління економіки, Громадські організації Квітень-травень   Міський бюджет 8000
6. Проведення дослідження проблем малого і середнього бізнесу у контексті євроінтеграційних процесів Громадські організації, ВНЗ   Лютий – травень Міський бюджет, інші джерела 9000
7. Видання посібника «Як створити прозорий і прибутковий бізнес?» /або  «Працювати «по білому» вигідно» Громадські організації Січень-липень   Міський бюджет, міжнародні донори 30000
8. Конкурс проектів із започаткування соціального підприємництва Управління економіки, Центр розвитку підприєм-ництва при РМЦЗ Вересень   Міський бюджет, міжнародні та вітчизняні донори 80000
9. Круглий стіл «Перспективні напрямки і проблеми виходу малого та середнього бізнесу Рівненщини на ринки ЄС» Управління економіки, Торгово-промислова палата, бізнес-асоціації та громад­ські організа­ції вересень   Міський бюджет 10000

 

ЗАЛИШТЕ КОМЕНТАР